on Oct 24th, 2007CV

IŠSILAVINIMAS

1970 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas;

1976 m. – filosofijos daktaras (logikos aspirantūra Vilniaus universitete);

1985 m. – docentas;

nuo 2001 m. habilituotas daktaras (socialiniai mokslai, teisė), profesorius;

 

MOKSLINĖ PEDAGOGINĖ VEIKLA

1970 – 1973 m. logikos dėstytojas Vilniaus universitetas, Filosofijos istorijos katedra;

1973-1983 m. Filosofijos, sociologijos ir Teisės instituto mokslinis bendradarbis;

1983-1993 m. Mokytojų kvalifikacijos instituto vyr. dėstytojas, docentas, Kultūrologijos katedros vedėjas;

1986-1991 m. Lietuvos Mokslų Akademijos Filosofijos katedros docentas;

1993-1998 m. Lietuvos policijos akademijos (Lietuvos teisės universiteto) docentas;

1994-2001 m. Teisės instituto vyr. mokslinis bendradarbis;

nuo 1998 m. Lietuvos teisės universiteto (dabar Mykolo Romerio universitetas) Teisės fakulteto Teisės filosofijos katedros vedėjas.

       KITA PROFESINĖ VEIKLA

Nuo 2003 m. sausio mėn. – Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertų komiteto narys, nuo 2006 m. – to komiteto pirmininkas;

Nuo 2006 m. darbo grupės rengiančios Konstitucijos 106 straipsnio pataisą narys;

Nuo 2002 m. mokslinio žurnalo „Jurisprudencija“ redkolegijos narys;

2000-2002 m. konkurso būdu gauti grantai iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo vykdyti moksliniam tyrimui „Teisinio reguliavimo Lietuvoje socialinis veiksmingumas“.

 

 

 

Šiuo metu komentarai draudžiami.